Galerie Čerťák – Fotoklub Rokycany: Vápno v životě člověka. A cement.

Zveme Vás do Galerie Čerťák na výstavu fotografií Fotoklubu Rokycany s příznačným názvem „Vápno v životě člověka. A cement.“ Fotoklub Rokycany prošel za svou historii nemálo změnami a transformacemi. Přesto se může pyšnit více než padesátiletou tradici nepřetržité činnosti. V současné době se k členství hlásí dvanáct fotografů nejen z Rokycanska. Na výstavě v galerii Čerťák se se svými fotografiemi představí devět z nich. Jmenovitě Vlastimil Čechura, David a František Gibalové, Helena Horáčková, Jiří Horčička, Jindřich Marek, Milan Pilař, Jaroslav Slavík a Martin Vraštil. Téma bylo inspirováno situovaností galerie a zároveň zvoleno tak, aby každý autor měl dostatečnou volnost pro svoji tvorbu a způsob práce. Není překvapením, že dominantní asociace vedou do oblasti stavebnictví a architektury. Vápno i cement – ruku v ruce – zásadně proměnili pro člověka horizonty dosažitelného. Jejich prostřednictvím měnil se poměr člověka k přírodě a samozřejmě i k sobě samému. Autoři se snaží každý po svém reflektovat tyto změny, naznačit obrazovými prostředky jejich povahu a v neposlední řadě využít estetických potenciálů těchto jevů. Uvidíte, jak člověk váže přírodu, i jak si příroda bere zpět, co lidé již opustili. Jaké prostředí pro sebe člověk vybudoval a zvolil. A jaké zajímavé pohledy možná zůstávají v každodenním spěchu skryté. Nejmonumentálnější projevy lidského umu i nejnepatrnější stopy v trávě. Po tom všem pátrali členové fotoklubu hnáni láskou k fotografii. Přijměte pozvání do devíti světů, plných horizontál, vertikál, kontrastů, ruchu i klidu. Vernisáž se uskuteční v sobotu 14. dubna 2012 v 10 hodin a svou muzikou ji doprovodí Adéla Lounková a Michael Vašíček. Přijďte se i se svými přáteli, kamarády a rodinnými příslušníky na zahájení výstavy Fotoklubu Rokycany v sobotu 14. dubna podívat. Mediálními partnery Galerie Čerťák jsou časopis Československá fotografie a Galerie WWG.CZ.

Scroll to top