Galerie Čerťák – Jan Anděl: Krajina v proměnách času

Dovolujeme si Vás pozvat v sobotu 19. října 2013 v 10 hodin dopoledne do Galerie Čerťák na vernisáž výstavy Jana Anděla s názvem Krajina v proměnách času. Krajina je, nevezmeme-li v úvahu vnoučky na hrníčku, nepochybně nejčastějším námětem fotografů. Vždyť se jí věnují začínající amatéři, turisté, cestovatelé, dokumentaristé i mnozí další. Krajina jako námět fotografů však také bývá častým předmětem opovržení a přehlížení. Zejména těmi, kteří se jí seriózně nevěnovali nikdy a jsou tedy nezatíženi jakýmikoli zkušenostmi či dokonce znalostmi o fotografii krajiny, občas posměšně tvrdíce, že jde o cosi extrémně snadného a nepohyblivého jako ono příslovečné nádraží. Ostatně, vždyť to přece fotografují amatéři, turisté… Ve skutečnosti, tak jako v jiných oborech fotografie, i ve fotografii krajiny neúprosně platí faktor času. Někdy to mohou být vteřiny či dokonce zlomky vteřin – třeba když se v dramatickém počasí bleskově mění vzhled, osvětlení, světelné efekty. Tehdy fotografovi prostě nezbývá než rezignovat na použití stativu, nebo naopak u stativu trpělivě, dlouho a často marně čekat. Pod zorným úhlem času však také může vznikat historie krajiny. Tady nehrají hlavní roli vteřiny, minuty ani dny, ale roky a desetiletí.
Jan Anděl (*1943) se téměř pět desetiletí fotograficky věnoval kousíčku krajiny, ve kterém nalezl zalíbení a nakonec i domov. Pár čtverečních kilometrů na západě Krkonoš, které je, nebo bývalo, možno převážně pěšky obejít z Vysokého nad Jizerou – Města na hoře ležícího. Odtud je možno na pozadí hraničních hor pozorovat proměny krajiny tak, jak je čas přinášel. Kulturní krajiny, kterou lidé v potu tváře vytvářeli snad tisíc let. Ještě v polovině šedesátých let dvacátého století dálkové pohledy přinášely pestrou mozaiku políček, k nimž se půvabně vinuly pentličky cest. Políček zdobených kupkami sena či dokonce panáky obilí, které jsou už jen vzpomínkou. Políček, která se postupně měnila v pastviny a následně v ladem ležící džungli náletových dřevin. Právě tak řady náletových dřevin vyznačují, kudy vedly (a tu a tam dosud vedou) cesty. Je tu zvláštní kontrast se skutečností, že v této krajině přibylo dobře udržovaných chalup a dokonce i nových domů, ale jejich příležitostní obyvatelé jsou schopni pečovat jen o své nejbližší okolí. Autor ve snaze udržet dokumentární rovinu výstavní kolekce při výběru fotografií vědomě rezignoval na výtvarné pojetí, kterému jindy při tvorbě jednotlivých snímků dává přednost.
Vernisáž bude doplněna úžasnou muzikou v podání skupiny Jarabáci. Violončelová smršť kořeněná trumpetou, bendžem nebo akordeonem jistě navodí tu správnou atmosféru. Přijďte se se svými příbuznými a známými na vernisáž podívat. Výstava je otevřena denně od 5 do 19 hodin až do 12. prosince 2013. Mediálním partnerem Galerie Čerťák je Galerie WWG.CZ.

Scroll to top